ရင္ထဲကကဗ်ာစာစု (၁)

မင္းရဲ႕ေရွ႕မွာ တုိက္ခုိက္ျခင္းကင္းတဲ့
အဆြယ္မရွိတဲ့ ေျမြတစ္ေကာင္
အျဖစ္ကုိပဲ
ငါေတာင္းတေနခဲ့မိတာပါ ..

၀တ္ရုံေတြျခံဳထားတဲ့
ဟန္ေဆာင္မႈေလာကရဲ႕
ခံစားခ်က္မဲ့အၿပံဳးတုေတြၾကား
မႊန္းၾကပ္တဲ့ အသက္ရႈသံေတြနဲ႔
အေဖာ္ျပဳေနရတဲ့ မင္းကုိ
တစ္ခါတစ္ခါ ငါသနားမိတယ္ ...

အခ်ိန္ျပည့္တုိက္ခုိက္မႈေတြနဲ႔
ထုိးႏွက္ေနရတဲ့ လူ႔ဘ၀ႀကီးကုိ
တစ္ခါတစ္ေလေတာ့လဲ
စိတ္နာမိတယ္ ..

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ
ေလာဘေတြနဲ႔ဖက္ၿပီး
မ်က္ရည္စက္လက္ အသက္ထြက္သြားမယ့္
လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေလာကႀကီးထဲကေန
တန္ဖုိးမဲ့ထြက္ခြာျခင္းမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ မသြားခ်င္ဘူး ..

=====================================