ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာ ဗြီဒီယုိဇာတ္ကားမ်ားကုိ တင္သြားပါ့မယ္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွာ ေရာက္ေနတဲ့သူေတြေတာ့ ၾကည့္လုိ႔ရမွာပါ .. screen ကုိ ႀကီးၿပီးေတာ့ ၾကည့္လုိ႔လဲရပါတယ္ . ပထမဦးဆုံးမိတ္ဆက္ေပးမွာက

 
Shaolin Girl (Part 1)

 
Shaolin Girl (Part 2)